Trwają zapisy na Olimpiadę Informatyczną Gimnazjalistów realizowaną w ramach projektu "Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym". Uczniowie mogą startować indywidualnie lub 4-osobowych grupach. Olimpiada dzieli się na 2 etapy. Pierwszy polega na rozwiązaniu 8 zadań algorytmicznych. Drugi etap - finały wojewódzkie odbędzie się 10 marca. Każdy z uczniów dostanie ten sam zestaw pytań do rozwiązania w ciągu 2 i pół godziny. Finaliści i laureaci będą przyjęci do wybranych szkół ponadgimnazjalnych bez względu na kryteria rekrutacyjne szkoły zawarte w statucie.

Więcej informacji można znaleźć na stronie
Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów
« aktualności