Na platformie moodle pojawił się nowy kurs. Jest to projekt edukacyjny pt.: "Pracowite rzeki Łodzi". W projekcie uczestniczy 12 uczniów z klas szóstych. Projekt składa się z 5 części:

1. Dawno temu, nad siedmioma rzekami...
2. O tym jak rzeki stworzyły Łódź.
3. O tym jak Łódź zmieniła swoje rzeki.
4. Rewitalizacja łódzkich rzek
5. Podsumowanie

Projekt będzie realizowany w 3 obszarach:

na platformie elearningowej moodle,
w terenie: Muzeum Historii Miasta Łodzi, w plenerze spacer "po rzekach", muzeum kanałów "Dętka",
w pracowni informatycznej: przetwarzanie danych, opracowywanie materiałów, oglądanie filmów.

Celem projektu jest opis zmian jakie nastąpiły w środowisku naturalnym Łodzi, w szczególności w dwóch łódzkich rzekach: Łódce i Jasieniu, w okresie od powstania osady Łódka do czasów współczesnych. Ponadto:

poznanie historii swojego miasta i swojej dzielnicy,
poznanie problemów ekologicznych miast,
poznanie roli rzek w rozwoju miast,
doskonalenie umiejetności z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej,
poznanie środowiska platformy elearningowej i zdobycie umiejętności korzystania z jej składników,
doskonalenie umiejetności wyszukiwania i prztwarzania informacji,
doskonalenie umiejętności współdziałania w zespole i planowania,
doskonalenie umiejętności zamoczelnego uczenia się.

Realizacja projektu na platformie elearningowej rozpoczyna się 22.02.2011. Na platformie elearningowej udostępniane bedą materiały, które są już i będą wyszukane przez uczestników projektu. Uczniowie będą korzystać z czatu, forum, zasobów informacji gromadzonych przez wszystkich uczestników. Będą rozwiązywać quizy opracowane przez nauczyciela kierującego projektem. Ponieważ uczniowie pracują w zespołach nad różnymi wątkami tematycznymi, zespoły będa tworzyły quizy dla siebie nawzajem. Bedą mieć do dyspozycji Wiki, na której bedą w zespołach opracowywać różne tematy. Bedą wysyłać poprzez platformę pliki z wykonanymi zadaniami, zebranymi i przetworzonymi materiałami. Nauczyciel będzie kierował projektem i komunikował się z uczestnikami przez platformę. Na niej jest umieszczony szczegółowy harmonogram projektu. Nowe zadania będą pojawiały się raz w tygodniu i będą odsłaniane po wykonaniu zadania wcześniejszego.

Spotkania w realu będą uzupełnieniem działań na platformie i będą odbywały się równolegle, raz na tydzień. W harmonogramie spotkań są ustalone ważne wydarzenia: wizyta w Muzeum Historii Miasta Łodzi, wycieczki "po rzekach" Jasieniu i Łódce oraz wizyta w muzeum kanałów łódzkiej "Dętce". Uczestnicy będą zbierać materiały: filmy, fotografie, nagrania dźwiękowe, które będą przetwarzane w pracowni. Będzie tam także wyświetlany film o Grupowej Oczyszczalni Ścieków.

Rezultatem projektu ma być: uporządkowana baza informacji dotyczących tematu projektu - Archiwum, strona internetowa o realizacji projektu i strony z rozwinięciem czterech tematów projektu. Lista uczestników została zamknięta w dniu 21.02.2011.

Anna Marciniak

« aktualności