Regulamin forum

1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania z forum dyskusyjnego udostępnianego na stronie www.marciniak.edu.pl/forum (dalej jako: Forum).

2. Forum dyskusyjne jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez przez Szkolny Serwis Edukacyjny.

3. Forum umożliwia Użytkownikom zamieszczanie swojej opinii na określony temat oraz poznawanie i komentowanie wypowiedzi innych osób.

4. Każdy odwiedzający stronę Forum może zapoznać się ze zgromadzonymi tam wypowiedziami (określanymi dalej jako Wpisy). Publikowanie własnych Wpisów i zakładanie nowych wątków (czyli rozpoczynanie dyskusji na określony temat) wymaga wcześniejszej rejestracji i zalogowania się na Forum zgodnie z zasadami określonymi w punktach 6-8 regulaminu.

5. Każdy korzystający z usługi Forum (dalej: Użytkownik) zobowiązany jest do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu oraz netykiety.

6. Do rejestracji niezbędne jest podanie nazwy Użytkownika, hasła i działającego adresu elektronicznego oraz akceptacja niniejszego regulaminu. Nazwę użytkownika może stanowić dowolnie wybrany przez niego, unikatowy pseudonim.

7. Rejestracja następuje w momencie potwierdzenia prawidłowego działania podanego przez Użytkownika adresu elektronicznego.

8. Nazwa Użytkownika stanowi jego identyfikator, który wraz z hasłem umożliwiają Użytkownikowi zalogowanie się.

9. Szkolny Serwis Edukacyjny nie ponosi odpowiedzialności za treść Wpisów.

10. Wpis nie może zawierać:

a) treści sprzecznych z prawem,
b) treści sprzecznych z dobrymi obyczajami (w szczególności obraźliwych, wulgarnych),
c) treści naruszających prawa instytucji oświatowych,
d) treści naruszających prawa innych osób (w szczególności szerzących nienawiść rasową, obraźliwych dla cudzych uczuć religijnych, godzących w cudzą godność, naruszających cudzą prywatność lub inne dobra osobiste),
e) treści naruszających zasady współżycia społecznego,
f) treści reklamowych,
g) wiadomości przesyłanych łańcuszkowo.

11. Administratorzy forum zastrzegają sobie prawo do redagowania i/lub usuwania wpisów zawierających treści, o których mowa w punkcie 10. 12. Moderatorzy czuwają nad przebiegiem dyskusji. Mają prawo usuwać wpisy sprzeczne z niniejszym regulaminem, a także przenosić wątki pomiędzy poszczególnymi częściami forum.

« aktualności