Katalizatory e-learningu szkolnego
Bogactwo narzędzi i oprogramowania (powoli także w języku polskim) skłania do głębszego przemyślenia miejsca nauczania zdalnego w systemie oświaty. Zwłaszcza, że notoryczne trudności z finansowaniem oświaty publicznej będą skutkowały dalszymi poważnymi i najczęściej bardzo przykrymi dla nauczycieli, uczniów i rodziców zmianami w szkolnictwie. Warto podkreślić, że problem finansowania oświaty publicznych nie dotyczy jedynie Polski, ale większości krajów świata, stąd poszukiwanie rozwiązań związanych z e-learningiem wydaje się być na miejscu.
Mobilna edukacja
Mobilna edukacja - przewodnik dla nauczyciela
Szkoła obrócona o 180 stopni?
Szkoła obrócona o 180 stopni? Taka, w której jako pracę domową uczniowie otrzymują do obejrzenia wykłady na wideo i powiązane z nimi ćwiczenia online, a podczas pobytu w szkole rozmawiają, dyskutują ze sobą, pomagają sobie, tworzą związane z danym tematem symulacje, gry, zabawy itp.? Czy to w ogóle możliwe? Tak, zobaczmy, że to jest możliwe.
MEN otwiera edukację szkolną na e-learning
Edukacja online rozwija się w Polsce od wielu lat, także w polskiej szkole. Do tej pory mogła się rozwijać jedynie na zasadzie eksperymentu. Resort edukacji chce zmienić obowiązujące prawo i pozwolić na prowadzenie części zadań edukacyjnych w formie e-learningu.
Platforma Moodle - dydaktyka przyszłości
Moodle - pakiet przeznaczony do tworzenia kursów prowadzonych przez internet - zaprojektowano, aby wspierać społeczny konstrukcjonizm jako podstawę edukacji. Konstruktywizm zakłada, że uczeń (kursant) jest aktywnym podmiotem, który samodzielnie tworzy swój własny system wiedzy, korzystając przy tym z dostępnych mu źródeł nauki.
Wykorzystanie platformy Moodle - artykuł w e-mentor
Rozwój technologii informacyjnych dostarcza edukacji nowych narzędzi do wspomagania procesu uczenia się i nauczania na wszystkich poziomach edukacji.Zapoznaj się ze studium przypadku: "Wykorzystanie platformy Moodle na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej"
e-learning
Co to jest e-learning? Zapoznaj się z pojęciem e-learningu proponowanym przez Wikipedię.
1