Zestaw 10

Zestaw 10

1. Co to jest skeleton?

2. Kto startował w dyscyplinie skeleton podczas ostatnich olimpiad w reprezentacji Polski?

3. Co to jest short track? Czy Polska miała reprezentację w tej dyscyplinie na olimpiadzie?

4. Znajdź informację dotyczące historii olimpiad:
a. Ile medali złotych, srebrnych i brązowych zdobyli zawodnicy polscy we wszystkich olimpiadach zimowych?
b. Wymień kraj, który zajmuje pierwsze miejsce w tabeli medali i ile medali zdobyli jego reprezentanci?
c. Który kraj miał najmniej liczną reprezentację na ostatniej olimpiadzie zimowej i ilu zawodników ona liczy?

« Klub internauty