Zestaw 12

Zestaw nr 12

1. Poszukaj informacji o Unii Europejskiej:
a. Wymień kraje europejskie nienależące do UE.
b. Wymień kraje, które przystąpiły do UE w 2007r.

2. Wskaźnikiem poziomu życia jest wielkość produktu krajowego brutto na osobę. Znajdź wielkość produktu krajowego brutto na osobę dla Polski i porównaj go z krajem, który ma najwyższy wskaźnik.

3. Ile gmin znajduje się w Belgii?

4. Jak nazywa się premier Hiszpanii?

5. Jaką długość ma granica lądowa Finlandii z Rosją?

« Klub internauty