Zestaw 6

Zestaw nr 7

1. Podaj nazwę największego i najmniejszego stanu USA.

2. Wymień miejsca na świecie: a. największe jezioro,
b. najgłębsze jezioro,
c. najdłuższą rzekę,
d. najdłuższy most
c. najwyższe góry, budynek

3. Podaj nazwę największego i najmniejszego województwa w Polsce

« Klub internauty