Zestaw 7

Zestaw 7

1. Podaj nazwiska pierwszego i ostatniego prezydenta powojennych Niemiec (RFN).
2. Wymień trzy dynastie francuskich królów.
3. Podaj nazwiska 1, 2 i ostatniego króla Polski.
4. Wymień trzy dynastie polskich królów.
5. Podaj nazwisko króla, który był królem:
a. Polski i Francji,
b. Polski i Węgier,
c. Polski i Czech.

« Klub internauty