Zestaw 8

Zestaw nr 8

1. Znajdź informacje o murze chińskim:
- Kiedy została rozpoczęta budowa i jak długo trwała?
- Co ma wspólnego z największym cmentarzem świata?

2. Znajdź informacje na temat muru berlińskiego:
- Kiedy rozpoczęto budowę, jak był strzeżony?
- Ilu osobom udało się go przekroczyć, a ile osób zginęło przy jego przekraczaniu,
- Ile strażników zginęło w czasie pełnienia warty przy murze?
- Kiedy zginęła ostatnia osoba przekraczająca mur, podaj nazwisko?
- Kiedy i w jakich okolicznościach mur przestał być przeszkodą w przekraczaniu granicy między Berlinem wschodnim i zachodnim?

« Klub internauty