Zestaw 9

Zestaw 9

1. Ile osób pełniło urząd premiera Polski od 1989 r (w III RP) ?
2. Który z nich pełnił te funkcję najdłużej i jaki to był okres czasu?
3. Kto pełnił funkcję premiera w PRL-u przez najdłuższy okres czasu i jak długi to był okres?
4. Jakie wydarzenie historyczne zostało nazwane ?rozmowami okrągłego stołu??
5. Z jakimi krajami graniczy Polska, uwzględniając granicę morską?
6. Ile jest województw w Polsce?
7. Jaka jest najmniejsza jednostka administracyjna w Polsce?

« Klub internauty