Kluczem do sukcesu w metodzie projektów jest przekonanie uczniów, Żeby przejęli odpowiedzialność za wykonanie zadań określonych w projekcie. Jeżeli uda się to osiągnąć, wówczas jakość procesu kształcenia jest znacznie wyższa niż w przypadku stosowania tradycyjnych metod kształcenia.

- Maria Zań

Lista pytań dla nauczyciela planującego metodę projektu:

1.Dlaczego chcesz zastosować metodę projektów?
2.Czy przeanalizowałeś materiał nauczania i ustaliłeś zagadnienia do realizacji tą metodą?
3.Czy będziesz współpracował z innymi nauczycielami?
4.Czy ustaliłeś zasady współpracy z zainteresowanymi nauczycielami?
5.Jakie cele chcesz osiągnąć?
6.Czy projekty będą indywidualne, czy zespołowe?
7.W jaki sposób dobierzesz uczniów do zespołów?
8.Czego uczniowie nauczą się w trakcie realizacji projektu?
9.Co uczniowie powinni wiedzieć przed rozpoczęciem pracy tą metodą?
10.Jak sprawdzisz to, czego się nauczyli?
11.Jak będzie wyglądała instrukcja?
12.Jakie warunki muszą być zapewnione do realizacji projektu?
13.Jak zorganizujesz konsultacje?
14.Jakie będą ramy czasowe projektu?
15.Jak zorganizujesz prezentację?
16.Jak będziesz oceniał projekt?

Fragment opracowania Metoda projektu autorstwa pani Marii Zań, pobrany ze strony
www.medyk.lbl.pl