Zapętlona szkoła
Jerzy Jedlicki, autor ?Dziejów inteligencji polskiej do 1918?, wyjaśniając złożoność procesów cywilizacyjnych posługuje się pojęciam zapętlenia. W jego rozumieniu z fenomenem tym mamy do czynienia, gdy jakiś proces w wyniku nasycenia czy przeregulowania traci swój sens i zaczyna działać przeciw założonym i deklarowanym celom
Powrót króla. Edukacja ekonomiczna na wesoło
Negocjacje, ryzyko, kryzys, korupcja, szara strefa, monopol, lobbing, bank centralny, giełda, akcje, marka, biznesplan ? to tematy animowanych filmów, które pomogą zrozumieć trudne zagadnienia ekonomiczne. Ruszyła właśnie IV edycja konkursu Podstawowe Pojęcia Ekonomiczne. To kolejne spotkanie z bohaterami edukacyjnych kreskówek: Eugeniuszem Locim, Wynalazcą, Królem i ich licznymi przyjaciółmi. Projekt jest skierowany do gimnazjalistów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Mobilna edukacja, czyli (r)ewolucja w kształceniu i uczeniu się
Zainteresowanie mobilnym kształceniem nasiliło się wraz z rozwojem narzędzi, które umożliwiają korzystanie z nieograniczonych zasobów edukacyjnych w Internecie ? odtwarzaczy mp3, iPodów, zaawansowanych telefonów komórkowych, tabletów, a nawet konsol do gier. Korzystając z tych narzędzi ich posiadacze mogą - dosłownie ? uczyć się w ruchu: bez względu na miejsce i czas.
Projekt statutu szkoły
Projekt statutu szkoły do konsultacji. Uwagi, propozycje i zastrzeżenia proszę kierować do komisji statutowej.
Osobowaość nauczyciela wychowawcy
H. Kwiatkowskiej: "(..) osoba nauczyciela przesądza o jakości szkoły i jest w najwyższym stopniu sprawczym czynnikiem rozwoju ucznia. Działanie nauczyciela na rzecz zmiany rozwojowej ucznia jest tym bardziej skuteczne, im bardziej nauczyciel sam podlega procesom rozwojowym, im bardziej jest świadomy siebie".
Ser Ken Robinson: Zrewolucjonizujmy nauczanie!
W życiu "chodzi o pasję, która budzi naszą energię. Jeśli robi się coś co się kocha, czas wydaje się inny. Jeśli się robi coś co się kocha, godzina jest jak 5 minut. Gdy robimy coś co nas nie pasjonuje, 5 minut wydaje się godziną."
Prof. Maciej M. Sysło o kierunku rozwoju edukacji
Rozmawa z prof. Maciejem M. Sysło z Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu - na temat idei szkoły 2.0 jako pewnego kierunku rozwoju edukacji. Zapraszamy do wysłuchania podkastu.
MEN otwiera edukację szkolną na e-learning
Edukacja online rozwija się w Polsce od wielu lat, także w polskiej szkole. Do tej pory mogła się rozwijać jedynie na zasadzie eksperymentu. Resort edukacji chce zmienić obowiązujące prawo i pozwolić na prowadzenie części zadań edukacyjnych w formie e-learningu.
A może audiobooki?
Na stronie można znaleźć profesjonalne nagrania tekstów literackich ze zbiorów szkolnej biblioteki internetowej Wolne Lektury w formacie mp3
Załączniki do Procedury - pobranie
Załączniki do Procedury postępowania w sprawach dotyczących uczniów zagrożonych ocenami niedostatecznymi.
1 2 3