Plan wykorzystania pracowni informatycznej
w roku szkolnym 2011/2012 r.
Informacje dotyczące możliwości zarezerwowania pracowni informatycznej na lekcje innych przedmiotów.
Szkolny Kodeks 2.0
Głosowanie nad Szkolnym Kodeksem 2.0
Procedura postępowania ws uczniów zagrożonych
Procedura postępowania w sprawach dotyczących uczniów zagrożonych ocenami niedostatecznym.
Ankieta dla nauczycieli
Ankieta TIK przygotowana na potrzeby akcji "Szkoła z Klasą 2.0". Wyniki będą stanowić materiał do przeprowadzenia debaty szkolnej. Prosimy wszystkich nauczycieli o wypełnienie ankiety.
[ Ankieta opracowana przez Annę Marciniak i Małgorzatę Wojton ]
Zaproszenie do Szkolnego Serwisu Edukacyjnego
Zaproszenie dla nauczycieli SP nr 5 do współtworzenia Szkolnego Serwisu Edukacyjnego.
Pokój Nauczycielski
Dzielimy się swoją wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem.
1 2 3