Ankieta dla nauczycieli

We wszystkich pytaniach od 1 do 12 wybierz tylko jedną (najbardziej pasującą) odpowiedź. W pytaniach 13 i 14 możesz wybrać kilka odpowiedzi
Płeć:
kobieta
mężczyzna
1. Staż pracy:
0-5
6-15
więcej niż 15
2. Jestem nauczycielem:
stażystą lub konktraktowym
mianowanym
dyplomowanym
3. Czy masz osobisty komputer z dostępem do Internetu?
tak
nie
4. Jak często odbierasz pocztę z konta email?
Co najmniej raz dziennie
Kilka razy w tygodniu
Co kilka dni
Nie mam konta
5. Czy korzystasz z komunikatorów internetowych Gadu-Gadu, Skype itp?
Tak
Nie
6. Czy uczestniczyłeś w szkolenia przez Internet i ukończyłeś je?
tak
nie
7. Czy publikowałeś w Internecie materiały własnego autorstwa?
tak
nie
8. Czy prowadzisz blog?
tak
nie
9. Czy uczestniczyłeś w dyskusjach na forach internetowych
tak
nie
10. Czy korzystasz z TiK w w stopniu wystarczającym by określić się mianem nowoczesnego nauczyciela?
tak
nie
trudno powiedzieć
11. Czy uważasz, że korzystanie z TiK może podnieść efektywność kształcenia?
tak
nie
trudno powiedzieć
12. Czy widzisz potrzebę zmiany sposobu kontaktowania się z uczniami i ich rodzicami tak, aby wykorzystywać drogę elektroniczną?
tak
nie
trudno powiedzieć
13. Komunikuję się przez Internet z innymi nauczycielami w celu:
Tylko towarzyskim
Szybkiej komunikacji podczas realizacji wspólnych działań zawodowych
Wysyłania materiałów zamiast ich drukowania
Wysyłania materiałów do konsultacji
Wysyłania materiałów, nad którymi wspólnie pracujemy
Rozsyłania linków do ciekawych stron, artykułów, filmów
Udzielenia odpowiedzi na służbowe listy wysyłane przez dyrektora szkoły
14. Korzystam z TIK w pracy z moimi uczniami w następujący sposób
Komunikuję się z uczniami przez Internet
Komunikuję się z rodzicami moich uczniów
Przygotowuję materiały do lekcji typu: karty pracy, scenariusze lekcji itp.
Przygotowuję do lekcji materiały multimedialne i demonstruję za pomocą komputera
Podczas lekcji wykorzystuję Internet i prezentuję wyszukane materiały
Polecam moim uczniom linki do ciekawych stron, artykułów, filmów
Wysyłam drogą elektroniczną moim uczniom materiały i zadania do rozwiązania
Odbieram drogą elektroniczną zadania rozwiązane przez uczniów
Umieszczam materiały dla uczniów na swoim blogu
Umieszczam materiały dla uczniów na własnej stronie internetowej
Prowadzę lekcje w pracowni komputerowej i wszyscy uczniowie korzystają z komputerów podczas lekcji
Wpisz otrzymany kod dostępu
wyślij
« nauczyciel