Szkolny Kodeks 2.0

1.W klasach I-III uczniowie nie przynoszą telefonów do szkoły. Tylko w uzasadnionych przypadkach za wiedzą i zgodą wychowawcy
2.W Klasach IV - VI telefony uczniów i nauczycieli milczą podczas lekcji
3.Nauczyciele udostępniają adresy mailowe uczniom i rodzicom w celu wymiany informacji i przesyłania materiałów edukacyjnych uczniom i odwrotnie.
4.Udostępniamy uczniom komputery w PK i MCB w czasie długich przerw wg. opracowanego regulaminu korzystania
5.Pracownia informatyczna wykorzystywana jest także na lekcjach innych przedmiotów.
6.Chronimy swoją prywatność, szanujemy prywatność innych, serfujemy po bezpiecznych stronach, jesteśmy kulturalni także w sieci i przestrzegamy praw autorskich.

Po zapoznaniu się ze Szkolnym Kodeksem 2.0 weź udział w głosowaniu:

jestem za Kodeksem
jestem przeciw
wstrzymuję sie od głosu


potwierdzam zapoznanie się z Kodeksem

Wpisz otrzymany kod dostępu

głosuj

« nauczyciel