Pokój Nauczycielski

Dzielimy się swoją wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem.

Nowe trendy w edukacji

Zapraszam do zapoznania się z metodą WebQuest w edukacji. Metoda pozwala na stosowanie TIK w procesie edukacyjnym i rozciągnięcie pracy uczniów poza salę lekcyjną.

Nowoczesna edukacja na wyciągnięcie ręki

Zapraszam do zapoznania się z treścią artykułu o nowoczesnej edukacji i obejrzenia prezentacji poświęconej wykorzystaniu technologii informacyjnej w edukacji.

Google zaprasza do słynnych muzeów świata

Chciałbyś zabrać swoich uczniów na wycieczkę po National Gallery w Londynie lub pokazać im Muzeum Sztuki Współczesnej MoMA w Nowym Yorku? Masz to na kliknięcie myszki.

Metoda kreatywnego myślenia sześć kapeluszy

Polecam metodę kreatywnego myślenia sześć kapeluszy. Metoda ta została stworzona przez Edwarda De Bono, twórcę pojęcia "myślenie lateralne". Idea sześciu kapeluszy pozwala na twórcze podejście do rozwiązywania problemów, wskazuje sześć różnych stron, z jakich można dany problem postrzegać.

Opis metody projektów

"Kluczem do sukcesu w metodzie projektów jest przekonanie uczniów, Żeby przejęli odpowiedzialność za wykonanie zadań określonych w projekcie. Jeżeli uda się to osiągnąć, wówczas jakość procesu kształcenia jest znacznie wyższa niż w przypadku stosowania tradycyjnych metod kształcenia."

Lista pytań dla nauczyciela planującego metodę projektu

Bezpieczeństwo w serwisach społecznościowych

Temat na zajęcia z uczniami - "Serwisy społecznościowe w ciągu kilku lat stały się jedną z najpopularniejszych form komunikacji w sieci. Czy potrafimy z nich bezpiecznie korzystać?"

Kącik porad dydaktycznych Łukasza Kucińskiego

Co zrobić, żeby uczniom chciało się tak, jak im się nie chce?

« nauczyciel