O Szkolnym Serwisie Edukacyjnym

Internetowy Szkolny Serwis Edukacyjny powstał z myślą o dostarczeniu nauczycielom nowoczesnego, na miarę XXI w. narzędzia, które odciąży (bo jeszcze nie zastąpi) nieśmiertelną tablicę szkolną i umożliwi wprowadzenie do szkoły technologii informacyjno-komunikacyjnej.

Serwis dostępny jest 24 godziny na dobę z każdego miejsca na świecie. Mogą z niego korzystać uczniowie, ich rodzice i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 5 w Łodzi. Każdy nauczyciel może utworzyć internetową pracownię przedmiotową, która będzie służyć do prowadzenia zajęć z uczniami o szczególnych potrzebach edukacyjnych, wymagających indywidualizacji nauczania zarówno ze względu na określone zdolności i zainteresowania, jak i ze względu na deficyty rozwojowe.

Każdy nauczyciel może stworzyć indywidualny program nauczania i realizować go poprzez Internet, komunikując się ze swoimi uczniami i ich rodzicami za pomocą poczty elektronicznej i komunikatorów internetowych. Daje to każdemu uczniowi możliwość uczenia się w indywidualnym tempie, niezależnie od obecności w szkole.

Dodatkową korzyścią dla ucznia szkoły podstawowej jest uzyskanie dostępu do przyjaznego i bezpiecznego środowiska internetowego, w którym znajdują się materiały sprawdzone, przetestowane i wartościowe pod względem edukacyjnym.

Serwis może służyć nauczycielom jako forum wymiany doświadczeń, dzielenia się swoją wiedzą oraz promowaniu własnych pomysłów, programów i metod pracy.

Zapraszam wszystkich nauczycieli do współudziału w redagowaniu Serwisu, stworzenia w nim własnych zajęć i budowania swojego internetowego warsztatu pracy. Anna Marciniak