Domena Publiczna
Domenę publiczną możemy rozumieć jako dobro wspólne całego społeczeństwa, a nawet całej ludzkości. Składają się na nią takie zasoby wspólne, jak: dziedzictwo kulturowe, wspólny język, wspólna wiedza i wymieniane informacje czy środowisko naturalne i krajobraz. Zapraszamy do małej prezentacji miejsc, gdzie znajdziemy twórców oraz ich twórczość, która od dawna jest już naszą wspólną własnością.
EXPO 2010 w Szanghaju: Animowana Historia Polski - Tomasz Bagiński.
Ośmio minutowa animacja przedstawiająca najważniejsze wydarzenia z historii Polski od powstania Państwa polskiego do czasów obecnych.
Walka w Narodowym Parku Krugera
Walka pomiędzy stadem lwów a stadem bawołów oraz dwoma krokodylami w Narodowym Parku Krugera
1