Szkolny Serwis Edukacyjny umożliwia rozpoczęcie induwidualnej nauki przez Interenet. Aktualnie dostępnych jest kilka kursów o różnym sposobie zorganizowania.

1. Kurs podstaw arkusza kalkulacyjnego MS Excel 2007

Na platformie Moodle dostępna jest pierwsza część kursu arkusza kalkulacyjnego - MS Excel 2007. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego dostępnego w zakładce Rejestracja, w ciągu 48 godzin otrzymuje się maila z loginem i hasłem do zalogowania na platformie. Po zalogowaniu uzyskuje się dostęp do materiałów kursu:

 • sylabusa kursu, który zawiera szczegółowy opis przebiegu szkolenia,
 • szczegółówego harmonogramu kursu,
 • lekcji wprowadzających w tajniki programu,
 • materiałów do ćwiczeń,
 • zadań do samodzielnego rozwiązania,
 • systemu wysyłania prac do oceny,
 • system oceniania i
 • systemu komunikowania z innymi uczestnikami i prowadzącym szkolenie przez cały czas trwania kursu,
 • konsultacji on-line
 • konsultacji w realu (tylko dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 w Łodzi).

Każdy uczestnik kursu otrzymuje profil, który powinien zmodyfikować, uzupełniając pola obowiązkowe oznaczone czerwoną gwiazdką. Można ustawić swój avatar, przesyłając wybrany plik graficzny o pojemności nie nie przekraczającej podanego w opisie rozmiaru. Po rozpoczęciu kursu realizuje sie kolejne tematy w terminach zgodnych z harmonogramem. Jest 9 tematów zawierających materiały do indywidualnej nauki, obowiązkowe i dodatkowe.

Każdy temat kończy się wykonaniem zadania, które może polegać na rozwiązaniu wg. listy poleceń i wysłaniu go do oceny poprzez wystem wysyłania plików na platformie, rozwiązaniu quizu (testu) on-line lub zamieszczeniu na forum odpowiedzi na zadanie przez prowadzącego pytania. Zadanie jest ocenione, a ocena pojawia się w dzienniku ocen uczestnika kursu.

Oprócz udostępnionych na stronie kursu materiałów platforma Moodle daje uczestnikowi do dyspozycji:

 • forum ogłoszeniowe, w celu kontaktowania się z innymi uczestnikami kursu i prowadzącym szkolenie,
 • forum dyskusyjne - wymiana myśli, dzielenie się wiedzą i dyskusje,
 • czat do rozmów na żywo
 • wiki - przestrzeń do współpracy, np. opracowywania wspólnie w grupach tematów
 • słownik pojęć - to utrwalania wiadomości
 • głosowanie do podejmowania wspólnych decyzji
 • pocztę do komunikowania się pomiędzy uczestnikami i prowadzącym
 • dziennik ocen - do informowania o osiągnięciach,
 • warsztaty i lekcje do przekazywania wiadomości,
 • system przesyłania plików do przesyłania wykonanych zadań.

Dziesiąty temat to zaliczenie kursu. Polega ono na wykonaniu zadania zaliczeniowego sprawdzającego umiejetności posługiwania się arkuszem kalkulacyjneym do rozwiązania zadanego problemu oraz rozwiązaniu testu sprawdzającego wiadomości. Kurs przeznaczony jest dla osób nie znających arkusza kalkulacyjnego, którzy dopiero rozpoczynają z nim pracę, ale mają podstawowe umiejętności obsługi komputera i znają program MS Word.

2. Kurs korzystania z zaawansowanego edytora grafiki GIMP

Jest to zawansowany edytor grafiki porównywalny m. in. z Adobe Photoshop czy Paint Shop Pro. Gimp jest programem bardzo popularnym na platformach Linux i Unix. Jego popularność wzrasta ze względu na pojawienie się wersji GIMP-a dla systemu Windows. Jest to doskonałe narzędzie do modyfikowania obrazów. Przy użyciu GIMP można tworzyć grafikę, logo, zmieniać rozmiary i wycinać fragmenty zdjęć, dokonywać różnych operacji na kolorach, łączyć obrazy stosując warstwy oraz dokonywać konwersji różnych formatów plików graficznych. Program można ściągnąć ze stron:
www.download.net.pl
www.dobreprogramy.pl
Na stronie Serwisu w zakładce GIMP zamieszczone są materiały, na podstawie których można można samodzielnie rozpocząć naukę korzystania z programu lub doskonalić i swoje umiejętności. Są to materiały w formie opisowej i w formie filmu instruktażowego uczącego podstaw pracy z programem.

3. Kurs tworzenia stron internetowych w kodzie HTML

Zakładka HTML jest linkiem do internetowego kursu. Osoba chcąca rozpocząć naukę może skorzystać z materiałów przygotowanych przez administratora platformy:

 • link do strony, z której można pobrać program Notepad++ służący do tworzenia kodu HTML,
 • instrukcję jak rozpocząć tworzenie własnych stron,
 • szablony stron z kodem HTML, na których można eksperymentować tworząc własne strony.

4. Projekt edukacyjny "Pracowite rzeki Łodzi"

Projekt realizowany w zamkniętej grupie, w formie blended łączy tradycyjne formy szkolenia w realu i elerningowe.

 1. Dawno temu, nad siedmioma rzekami...
 2. O tym jak rzeki stworzyły Łódź.
 3. O tym jak Łódź zmieniła swoje rzeki.
 4. Rewitalizacja łódzkich rzek
 5. Podsumowanie
Projekt jest realizowany w 3 obszarach:
 • na platformie elearningowej moodle,
 • w terenie: Muzeum Historii Miasta Łodzi, w plenerze spacer "po rzekach", muzeum kanałów "Dętka",
 • w pracowni informatycznej: przetwarzanie danych, opracowywanie materiałów, oglądanie filmów.

Celem projektu jest opis zmian jakie nastąpiły w środowisku naturalnym Łodzi, w szczególności w obszarze dwóch łódzkich rzek: Łódki i Jasienia, w okresie od powstania osady Łódka do czasów współczesnych. Ponadto celem projektu jest:

 • poznanie historii swojego miasta i swojej dzielnicy,
 • poznanie problemów ekologicznych dużych miast,
 • poznanie roli rzek w rozwoju miast,
 • doskonalenie umiejetności z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej,
 • poznanie środowiska platformy elearningowej i zdobycie umiejętności korzystania z jej składników,
 • doskonalenie umiejętności wyszukiwania i prztwarzania informacji,
 • doskonalenie umiejętności współdziałania w zespole i planowania,
 • doskonalenie umiejętności samodzielnego uczenia się.

Na platformie elearningowej umieszczony szczegółowy harmonogram projektu i udostępniane są materiały, które pozwalają zdobyć informacje dotyczące tematu projektu i wykonać polecone zadania. Uczniowie mogą korzystać z czatu, forum, zasobów informacji gromadzonych przez wszystkich uczestników. Rozwiązują quizy opracowane przez nauczyciela kierującego projektem. Ponieważ uczniowie pracują w zespołach nad różnymi wątkami tematycznymi, zespoły tworzą quizy dla siebie nawzajem. Mają do dyspozycji Wiki, na której w zespołach opracowują tematy projektu. Wysyłają poprzez platformę pliki z wykonanymi zadaniami, zebranymi i przetworzonymi materiałami. Tworzą słownik pojęć, w celu utrwalenia i uporządkowania wiadomości. Nauczyciel kieruje projektem i komunikuje się z uczestnikami przez platformę. Co tygodzień odsłania nowe zadanie i udostępnia nowe materiały do samodzielnego studiowania. Po wykonaniu zadania każdy uczestnik otrzymuje ocenę, która pojawia się w jego dzienniku ocen. zadania wcześniejszego.

Spotkania w realu są uzupełnieniem działań na platformie. Zaplanowane są wycieczki:

 • wizyta w Muzeum Historii Miasta Łodzi,
 • wycieczki "po rzekach" Jasieniu i Łódce
 • wizyta w muzeum kanałów, łódzkiej "Dętce".

Uczestnicy będą zbierać materiały: filmy, fotografie, nagrania dźwiękowe, które będą prztwarzane w pracowni oraz wyświetlany będzie film o Grupowej Oczyszczalni Ścieków. Zajęcia w pracowni odbywają się raz tygodniu.