Badaniem ankietowym objętych zostało 131 uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 w Łodzi, w tym 71 uczniów klas IV-VI (29 dziewczynek i 41 chłopców) oraz 60 uczniów klas II i III (29 dziewczynek i 31 chłopców) i uzyskano następujące informacje: - 100% uczniów korzysta z komunikatorów internetowych. - Ponad 90% uczniów na swoich domowych komputerach ma zainstalowany system operacyjny Windows. - Najczęciej używane przeglądarki internetowe to Mozilla Firefox, potem Google Chrome, a następnie Internet Explorer.

KLASY IV-VI KLASY II-III

KLASY IV-VI KLASY II-III

KLASY IV-VI KLASY II-III

KLASY IV-VI KLASY II-III

KLASY IV-VI
KLASY II-III

KLASY IV-VI
KLASY II-III

KLASY IV-VI
KLASY II-III

KLASY IV-VI KLASY II-III

KLASY IV-VI
KLASY II-III

KLASY IV-VI
KLASY II-III

KLASY IV-VI KLASY II-III


KLASY IV-VI
KLASY II-III